Dr Timothy Eccles


NameDr Timothy Eccles
Job titleSenior Lecturer in Real Estate
Organisational UnitConstruction, Property and Surveying

Research outputs

Service Charge Management at the Dawning of the Age of the Professional Statement

Eccles, T. (2020). Service Charge Management at the Dawning of the Age of the Professional Statement. Property Management. https://doi.org/10.1108/PM-02-2020-0011

Leases as Inhibitors of Best Practice in Service Charge

Holt, A and Eccles, T (2019). Leases as Inhibitors of Best Practice in Service Charge. Property Management. 37 (2), pp. 275-286. https://doi.org/10.1108/PM-07-2018-0041

Rola samorządów w kształtowaniu polityki mieszkaniowej. Przykład Wielkiej Brytanii

Eccles, T and Eccles, M (2017). Rola samorządów w kształtowaniu polityki mieszkaniowej. Przykład Wielkiej Brytanii. Gazeta Samorządu i Administracji. 2017 (4).

Problemy z projektami realizowanymi w partnerstwie publiczno-prywatnym – doświadczenia brytyjskie

Eccles, T and Eccles, M (2016). Problemy z projektami realizowanymi w partnerstwie publiczno-prywatnym – doświadczenia brytyjskie. Gazeta Samorządu i Administracji. 2016 (20).
 • 77
  total views of outputs
 • 148
  total downloads of outputs
 • 0
  views of outputs this month
 • 2
  downloads of outputs this month